شركت کنترل گاز و بخار هدف طراحي مهندسی و ساخت تجهيزات صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تاسيس گرديد. مديران اين شركت سال هاي متمادی در زمينه توليد و توزيع تجهيزات فوق در فروشگاه گاز و بخار فعاليت داشته اند. اين شركت پس از واردات در زمينه های مختلف نفت، گاز و پتروشيمی، فعالیت بسیاری داشته است.
**وارد کننده و توزیع کننده شیرهای موتوری ، ترموستاتیک ،پنوماتیک ،فشارشکن
اطمینان و تله های بخار فروش انواع لوله های استیل 316-304 فشار قوی
** بورس انواع BALL VALVE،رگولاتورهای گاز مایع و صنعتی ،ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی